Links

関連リンク

中小企業支援や中小企業診断士資格に関連する団体等を掲載しています。

 
一般社団法人大阪中小企業診断士会
https://www.osaka-shindanshi.org/
中小企業庁
https://www.chusho.meti.go.jp/
一般社団法人中小企業診断協会本部
https://www.j-smeca.jp/
公益財団法人大阪産業局
https://www.obda.or.jp/
大阪経済大学
https://www.osaka-ue.ac.jp/life/chushoukigyoushindanshi/